Meme onarımı (Rekonstrüksiyonu) nedir?

Fiziksel görsellik ve vücut bütünlüğü kadınların en önem verdiği özellikler olup; bu bütünlüğü sağlayan en önemli organlarından biri de meme bölgesidir. Memeler kadınların vücudunda kadınsı görünüm ve özgüvenin temelini oluşturmakta ayrıca annelik duygusunda emzirme nedeniyle kadınlar açısından olmazsa olmaz organlardan biri haline gelmektedir. Son yıllarda kadınların en çok endişe ettiği ve etkilendiği hastalıklarda meme kanseri ilk sırayı almaktadır. Başta kanser olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı memenin alınması, her kadının ruhen bedenen ve psikolojik açıdan oldukça etkilemekte; günlük yaşam ve cinsel hayatlarında olumsuz hissetmelerine neden olmaktadır.

Günümüzde tıp ve teknolojik alandaki yenilik ve gelişmeler sayesinde meme başta olmak üzere alınan organın yerine, doğal görünümlü ve sağlıklı meme oluşturulması operasyonu yapılabilmektedir. Bu operasyon ile kadınlar için travmatik olan zorlu süreç yerini yepyeni başlangıçlara bırakmakta; kadınlarda fiziksel ve ruhsal iyileşmeye neden olmaktadır.

Meme onarım ameliyatı, herhangi bir hastalık veya başka nedenlerden dolayı tamamen veya kısmen alınan memenin; hastanın yaşı, genel sağlık durumu, memelerin orantısı ve hastanın kemoterapi veya radyoterapi alıp almamasına göre, kalıcı meme protezi yerleştirilmesi ya da kişinin kendi dokusunun esnemesi ve protez için genişlemesini sağlamak amacıyla bir süreliğine balon (tissue expander) yerleştirilerek protezin konulması gibi prosedürlerin uygulandığı cerrahi bir operasyondur.

 
 

 

 

Meme onarımı (Rekonstrüksiyonu) hangi durumlarda yapılır?

  • Kanser başta olmak üzere herhangi bir hastalıktan dolayı meme dokusunun tamamen veya kısmen alınması
  • Simmasti (Symmastia) durumunda
 
 

 

 

plastik cerrahi meme onarımı

Simmasti nedir?

İki memenin orta hatta (presternal bölgede) birleşmesi durumudur. Bu durumun sonucu olarak; orta hattaki derinin yükselmesi ile memeler arası çatalın (sulkusun) derinliği azalmış ya da tamamen kaybolmuştur sonuç olarak da memeler orta hatta tamamen birleşik olabilmektedir. Simmasti nadir olarak doğumsal bir durumdur; genellikle meme protezi (silikon) ameliyatında yerleştirilen protezlerin ortaya doğru kayması ile ortaya çıkmaktadır.

 
 

 

 

Meme onarımı (rekonstrüksiyonu) için uygun adaylar kimlerdir?

Hemen hemen mastektomi yapılan her yaşta hasta meme onarımı için uygun bir aday olabilmektedir. Bazı hastalara mastektomi (meme alınma) ile aynı zamanda meme rekonstrüksiyonu (onarımı) da yapılabilmekte iken; bazı hastalara cerrahları tarafından rekonstrüksiyon ameliyatı için beklemeleri önerilebilmektedir.

Her iki durumda da operasyon öncesi hasta; medikal ve radyasyon onkolojisi, genel cerrahi ve plastik ve rekonstrüktif cerrahi alanlarında uzman bir ekip tarafından değerlendirildikten sonra mastektomi anında veya sonrasında genel sağlık durumuna göre ameliyat planlanması yapılmaktadır.

Planlama hastalığın evresine, hastanın vücut ve anatomik yapısına ve çok değişik özelliklere bağlı olarak değişebilmektedir. Sonuç olarak; meme onarımı (rekonstrüksiyonu); Hastanın vücut yapısı ve genel sağlık durumuna göre mastektomi (meme kanseri tedavisinde meme dokusunun alındığı cerrahi operasyon) ameliyatı ile eş zamanlı ya da daha sonra (geç zamanlı olarak) yapılabilmektedir.

 
 

 

 

Meme onarımında tedavi yöntemleri nelerdir?

Mastektomi olmuş hastalarda meme onarımı genel olarak iki şekilde yapılabilir.

Birincisi; meme protezleri ve kişinin kendi dokusundan (otojen dokular) alınan parçalar ile meme dokusunun oluşturulmasıdır. Diğeri ise flep rekonstrüksiyonu (kişinin kendi dokusu) ile yapılan meme onarım ameliyatıdır.

Her iki teknikte operasyon öncesi hasta; medikal ve radyasyon onkolojisi, genel cerrahi ve plastik ve rekonstrüktif cerrahi alanlarında uzman bir ekip tarafından değerlendirilip en uygun tedavi ve ameliyat teknik seçeneği belirlendikten sonra operasyon süreci planlanmaktadır. Meme kanseri olmak ya da başka bir hastalık nedeniyle memenin alınmasından sonra yapılan meme onarım operasyonu; plastik ve estetik cerrahinin en başarılı ameliyatlarından biridir.

Meme protezleri ile yapılan meme onarım ameliyatı

Silikon implantlar vücutla uyum sağlayabilen malzemelerden yapılırlar. Göğüs estetiği operasyonlarında kullanılan silikonlar sadece göğüs büyütme amacıyla değil, tıbbi anlamda birçok alanda kullanılabilen ve vücuda kanıtlanmış bir zararı olmayan malzemelerdir. Silikon yerleştirildikten sonra vücut içindeki hiçbir doku ve organla etkileşimi olmayacağı için kişinin sağlığını tehlikeye atacak bir durum yaratmamaktadır. Uzman ve deneyimli bir hekim ve hijyenik steril bir klinik tercih edildiği ve kaliteli implant malzemesi kullanıldığında malzeme ile ilgili olumsuz bir durum yaşanmayacaktır.

Mastektomi sonrası, hastanın anatomik yapısına göre meme derisi ve göğüs duvarı kasının altına bir doku genişletici balon yerleştirilmekte deri uygun ve yeterli genişliğe ulaştıktan sonra ikinci bir cerrahi operasyon ile doku genişletici çıkarılarak yerine kalıcı protez yerleştirilir. Areola (meme başı çevresindeki kahverengi halka) ve meme ucu ise daha sonra yapılmaktadır. Bazı hastalarda ise vücut yapısına göre derinin genişletilmesine gerek yoktur ve mastektomi ameliyatı ile aynı anda kalıcı protez yerleştirilebilmektedir.

Şekil olarak Meme protezleri, meme şeklinde hazırlanmış yapılardır. Yuvarlak şekilde ve anatomik olarak doğal meme şekline benzeyen damla şeklinde çeşitleri vardır.  Damla silikon anatomik olarak doğal göğüs yapısına en çok benzeyen ve su damlası veya Gözyaşı damlası olarak da bilinen silikon bir implanttır. Görüntüsü damla şeklindedir ve estetik cerrah tarafından doğru yerleştirildiğinde göğüs şeklini taklit ederek üst kısmı daha boş ve alta doğru daha dolgun bir görünüm sağlayarak doğal bir görünüm sağlaması açısından sıkça tercih edilmektedir. En ideal implantı belirlemek için hekim tarafından ayrıntılı muayene ve görüşme sonrasında kişinin anatomik yapısı ve göğüs genişliği göz önünü alınarak en uygun cc’de implant takılmaktadır.

Flep rekonstrüksiyonu (Kişinin Kendi Dokusu) ile yapılan meme onarım ameliyatı

Hastanın karın (Karnın alt bölümünde yer alan deri ve deri altı yağ dokusu ve karnın ön dokusunda yer alan kaslardan birinin (TRAM; Transvers Rectus Abdominis Muscle) meme bölgesine taşınması ile operasyonun gerçekleştirilmesidir.

Bu operasyonla birlikte hastaya aynı zamanda karın germe ameliyatı da yapılabilmektedir. Bu operasyonda deri, deri altı yağ tabakası ve kas dokusu orijinal yapıştığı bölgeye bir damar sapı ile bağlı kalmaya devam etmekte ve deri altında yapılan tünel benzeri bir hat ile memenin oluşturulacağı bölgeye doğru yönlendirilmektedir.

Alınan doku hastanın durumuna göre tek başına memeyi oluşturabileceği gibi, dokunun altına bir protez de konulabilmektedir. İkinci tip flep cerrahi yönteminde ise doku bağlı bulunduğu sırt, karın veya kalça bölgesinden tamamen ayrılır ve damarları yerleştirilecek alıcı bölgedeki damarlara dikilerek dokunun canlılığı sağlanır.  

Riskleri; Her iki Flep rekonstrüksiyon yöntemi silikon protez ile yapılan cerrahi operasyona göre daha zor ve komplekstir. Ameliyat sonucunda dokunun alındığı ve memenin yapıldığı yerlerde izler oluşabilmektedir. Ayrıca iyileşme süreci meme protezi yöntemine göre daha uzundur. Fakat bu risklerin yanı sıra kişinin kendi dokusu ile yapılan flep meme rekonstrüksiyonunda sonuç daha doğaldır ve silikon ile oluşabilecek riskler yoktur.

Meme Onarımı Ameliyatında Yağ Enjeksiyonu

Meme onarımı operasyonlarında hastadan hastaya farklılık gösteren bazı durumlarda memeye yağ enjeksiyonu yapılabilmektedir. Meme protezi yerleştirilirken, aynı operasyonda yağ enjeksiyonu da yapılabilmekte ya da önceden meme protezi konulmuş memede, sonucun daha estetik olması açısından memeye yağ enjeksiyonu yapılabilmektedir.

Anatomik olarak vücut yapısı zayıf olan hastalarda veya tedavi sonucu zayıflamış hastalarda deri inceldiğinden dolayı protez ve cilt birbirine çok yakın olduğundan dolayı ve protezler normale göre daha belirgin hale gelebilmektedir. Sonuçta silikon protezlerde oluşan çökme, çukur ve belirginleşme görünümlerinin giderilmesi için karın ya da sırt bölgesinden alınan yağlar gerekli bölgelere enjekte edilmektedir. Ayrıca kişinin kendi dokusuyla (otojen) meme onarımı yapılan hastalara da yağ enjeksiyonu yapılabilmektedir.

Meme onarımında kas altında cep tekniğiyle düzeltme nedir?

Hastaya çeşitli nedenlerden dolayı yapılan meme protez ameliyatından sonra oluşabilecek komplikasyonlarından biri silikon etrafındaki zarda kalınlaşma ve sıkışmasıyla şekil bozukluğunun oluşması, kullanılan meme protezlerinde çeşitli nedenlerden dolayı yer değiştirme meydana gelmesi veya memenin olması gereken pozisyondan daha aşağı ya da daha yukarı yerleştirilmesi gibi yer değiştirme durumlarında uygulanan “kas altında cep oluşturulması tekniği” ile meme protezlerinin düzeltilmesi sağlanmaktadır.

Bu teknikte; kas altında yeni cebin oluşturulduğu bir yaklaşım ile eski boşluğun önünde; göğüs kası (pektoralis majör) arkasında tamamen yeni bir boşluk açılarak yeni protezin yerleştirileceği bir protez cep oluşturulur. Yeni cep konum olarak eski protez boşluğunun tam önüne yerleştirilir böylece, protez bu konuma tekrar konulur. Meme protezinin önceki eski boşluğa tekrar girmesini önlemek için eski cep kısmi olarak alınır ve daha sonra dikişlerle tamamen kapatılır. Kas altındaki bu yeni cep, Asellüler Dermal Matrix (ADM) tabakası ile güçlendirilir veya meme onarımı, kas altında yeni oluşturulan cebin, meme protezlerini tutmaya yardımcı koruyucu bir siper olarak eklenebilir.

 
 

 

 

Meme onarımında (rekonstrüksiyonu) oluşabilecek riskler nelerdir?

Genel anlamda tüm cerrahi operasyonlardan sonra kanama, ödem/sıvı toplanması yaranın geç kapanması ya da enfeksiyon gibi riskler meme onarım ameliyatlarından sonra da (kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte) görülebilmektedir. Meme onarımının kanserin tekrar etmesi üzerine bir etkisi yoktur. Ayrıca kemoterapi ya da radyoterapiyi engelleyecek bir durum oluşturmaz.

Meme onarımı (rekonstrüksiyonu) operasyonu öncesi süreç nasıldır?

Hastaya kanser teşhisinin konulmasından itibaren meme onarımı ameliyatı genel cerrahi ve plastik ve estetik cerrahi ile birlikte planlanabilmektedir. Cerrahlar tarafından genel sağlık değerlendirmesi yapıldıktan sonra hastanın yaşı, anatomik yapısı, dokuları ve hastanın istekleri göz önüne alınarak hangi ameliyat tekniğinin uygulanacağı ve ameliyatın ne zaman (Mastektomi anında veya sonrasında) yapılacağı belirlenerek ona göre önhazırlık yapılmaktadır.

Meme onarımı operasyon sonrası süreç nasıldır?

Ameliyat sonrasında hekim tarafından uygun görülen ilaçlar sayesinde ameliyattan kaynaklanan ağrı büyük ölçüde önlenmektedir. Ayrıca operasyon sonrasında hastaya göre farklılık gösteren 2 veya 5 gün arasında değişen sürelerde hastanede kalmak gerekebilmekte; ameliyat esnasında sıvıların birikmemesi için meme bölgesine yerleştirilen drenler, ameliyat sonrasında birkaç gün içinde alınabilmektedir. Meme onarımı operasyonu sonrası günlük yaşama dönmek ise yapılan operasyona ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişebilmekte; genellikle 2-4 hafta arasında değişmektedir. Silikon protezle ile yapılan meme onarım ameliyatında ise bu süre otojen dokularla yapılan meme onarımına göre daha kısa sürebilmektedir. Operasyon sürecinde meydana gelen ameliyat izleri ise tamamen kaybolmamaktadır.

 
 

 

 

Meme onarımı fiyatları

Meme onarımı ve teknikleri hakkında bilgi almak, aklınıza takılan soruları sormak ve de fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.