Revizyon Rinoplasti (sekonder rinoplasti) nedir?

Revizyon-düzeltme (sekonder/ikincil) rinoplasti, daha önce bir veya daha fazla burun ameliyatı-rinoplasti geçirmiş, sıklıkla burnun görünümünde ve işlevinde düzeltme isteyen her hasta için geçerli burun ameliyatıdır. Revizyon rinoplasti, yaygın olarak tüm kozmetik cerrahi prosedürleri arasında en zor cerrahi operasyonlardan biri olarak kabul edilmekte; önceki ameliyatta çıkarılan hasarlı ve/veya eksik kıkırdağı değiştirmek, burundaki olası diğer deformitelerin giderilmesi için genellikle kıkırdak kullanımını gerektirmektedir.

revizyon rinoplasti guzel kadin yan profil

Revizyon (sekonder) Rinoplasti hangi durumlarda yapılır?

Primer rinoplasti (birincil burun ameliyatı) kişiye özel bir ameliyat olmakla birlikte genel anlamda tatmin edici estetik bir görünüş elde etme ve burnun fonksiyonel yapısında iyileştirme amacıyla yapılmaktadır. Fakat burunda yapısal ve işlevsel olarak istenmeyen sonuç elde edildiğinde ameliyat, dünya geneli literatürde %5 ile %15,5 oranları arasında tekrarlanabilmektedir.

Revizyon gerektiren nedenler genel olarak minör ve majör olmak üzere iki şekilde kategorize edilmektedir. Minör revizyon gerektiren durumlarda ilk ameliyat sonrası burnun yapısı, genel görünümü ve hastanın isteğine göre küçük düzeltmeler yapılır. Genellikle burun ucunda, burun deliklerinde ve burun sırtındaki hafif asimetrilerin düzeltilmesi işlemidir.

Majör revizyon gerektiren durumlar ise;

 • İlk ameliyat sonrası burun ve yüz arasındaki orantısızlık
 • Kemik veya kıkırdak kemer yapısında deformasyon (bozulma) ile burunda çökme
 • Burun sırtındaki kemik kemerin alınması fakat kıkırdağın yetersiz alınması sonucu kemerli göründüğü ‘’Kuş Gagası (Polly Beak)’’ deformitesi
 • Burun sırt kısmındaki kıkırdağın fazla alınması sonucu burun sırtının çökük olması (saddle nose) durumunda
 • Nazal septum deviasyonu (kıkırdakta eğrilik),
 • Konka hipertrofisi (burun eti büyümesi),
 • Burun kanatlarına şeklini veren kıkırdak yapılarının çökerek burun deliklerinin daralması veya kapanması (alar kollaps),
 • Eğri Burun (Crooked Nose), C Şeklinde bükülmüş Burun (C-twisted Nose), bükülmüş Burun (Twisted Nose) durumlarında,
 • Ameliyat sırasındaki cerrahi insizyon (keserek açma) sonrası burun iç veya dışındaki cilt dokusunda skar gelişimi ve yumuşak doku problemleri
 • Burun içindeki dokularda yapışıklıklardır.

 

Revizyon Rinoplasti Ne Zaman Yapılır?

Revizyon ameliyatının zamanlaması planlanırken göz önünde bulundurulması gereken en önemli etken primer rinoplasti sonucuna göre düzeltme gerektiren problemin ne olduğudur.  Revizyon gerekip gerekmeyeceği, ameliyat sonrasında burunda meydana gelen şişlikler nedeniyle ilk 1-3 ayda belli olmamaktadır. Burunda düzeltme yapılacak asimetrik oluşumlar ve hafif düzensizlikler için en az 6 ay, en ideali ise burnun tamamen iyileşmesi ve şeklinin oturması amacıyla 1 yıl beklenmesidir.

Revizyon Rinoplasti Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Yüz uyumu büyük ölçüde, yüzün merkezi konumunda bulunan burnun, yapısında bulundurduğu kıkırdak, kemik ve yumuşak dokunun girift (birbirine içiçe girmiş) etkileşimine bağlıdır Revizyon rinoplasti, burnun karmaşık 3 boyutlu anatomisi ve hastalar üzerindeki psikolojik etkisi göz önüne alındığında plastik cerrahinin gerçekleştirdiği en zorlu operasyonlardan biridir. Öncelikle revizyon rinoplasti uygulanacak hastaya hekim tarafından ayrıntılı bir muayene ile estetik ve fonksiyonel bir değerlendirme yapılmakta; deformitelerin burnun hangi anatomik bölgesinde olduğu ve bu deformiteleri düzeltmek için hangi ameliyat tekniğinin uygulanacağı planlanmaktadır.  Ayrıca ameliyat öncesinde hekim hasta ile konuşarak hastanın beklentilerinin tam olarak ne olduğunu öğrenmekte ve ameliyat sonrası olası sonuçlar anlatılmaktadır.

İlk ameliyatta burnun orta bölgesindeki septum denilen kıkırdak dokusu yeterli iken revizyon ameliyatlarında bu kıkırdak rezervi genellikle yeterli olmamaktadır. Bu nedenle revizyon rinoplastide burun yapısındaki problemlere bağlı olarak

 • Kostal kıkırdak (kaburga kıkırdağı),
 • Konkal kıkırdak (kulaktan alınan kıkırdak),
 • Septal kıkırdak greftleri gerekebilmektedir.

Revizyon Rinoplasti Ameliyatı ne kadar sürer?

Revizyon Rinoplasti de her burun ve hastanın durumu kendine özgü olduğu için ameliyat süresi değişmektedir. Fakat genel anlamda ameliyat süresi; burundaki deformitelere ve hekimin muayene sonrasında karar vereceği ameliyatta uygulanacak tekniğe (Açık burun ameliyatı, Kapalı burun ameliyatı, Piezo Burun Estetiği gibi) göre değişmekte; ayrıca greft alma işlemi de olduğundan dolayı ameliyat süresi değişebilmektedir.

 

Revizyon Rinoplasti riskli midir?

Revizyon ameliyatı geçirecek olan hastaların burun yapıları üzerinde daha önce cerrahi işlem yapılmış olmasından dolayı kıkırdak ve doku eksikliği bu operasyonu zor ve riskli yapan en önemli nedenlerden biridir. İkinci ameliyatta burunda yeterli kıkırdak kalmadıysa, yeniden yapılandırma için kıkırdak gerekebilmektedir. Ayrıca burun içindeki yapılara müdahele edildikçe komplikasyon riski artmaktadır. Bu risk ve zorlukların yanı sıra birincil rinoplasti ameliyatında olan tüm riskler revizyon rinoplasti ameliyatı için de geçerlidir.

Revizyon Rinoplasti kaç defa yapılabilir?

Birincil ve ikincil rinoplastide amaç burunda estetik bir görünüm ile sağlık ve fonksiyon açısından en iyi sonucu elde etmektir. Her hastanın burun yapısı kendine özgü olduğu için operasyon sayısı değişmekte; hekimin ameliyat sonrası ayrıntılı muayenesi ile burun yapısında meydana gelen veya tekrarlayan problemlere bağlı olarak hekim tarafından gerekli ve uygun görülürse ameliyat tekrarlanabilmektedir.

Revizyon Rinoplasti fiyatları

Revizyon rinoplasti fiyatları burunda meydana gelen deformitelerin türüne göre hekim tarafından ameliyat esnasında uygulanacak teknikler ve greft alma işlemine bağlı olarak hastadan hastaya göre değişmektedir. Konu hakkında bilgi ve randevu almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.