Migren Nedir?

Baş ağrısı dünya genelinde en sık görülen nörolojik bir durum rahatsızlık olup; toplumun %90’ından fazlasında her birey hayatının bir döneminde baş ağrısına sahip olmaktadır. Migren tipi baş ağrısı, yüzyıllardır bilinen, insanoğlunun en eski hastalıklarındandır. Baş bölgesinde tek taraflı ağrı olması nedeniyle literatürde ‘başın yarısı’ anlamına gelen ‘hemikrania’ kelimesi kullanılmakta; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından sosyal yaşamı kısıtlanmasına ve normal hayatında iş yapamamaya neden olan hastalıklar arasında yerleştirilmiştir. Migren, kronik, nörovasküler ve paroksismal (ani ve geçici krizler halinde gelen nöbetler şeklinde) bir hastalık olup; herhangi bir yaş döneminde başlayabilmektedir. Kadınlarda %13-25, erkeklerde ise % 4-8 oralarında görülmekte; kadınlarda görülme oranı erkeklere göre daha fazla olmaktadır.

Migren Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Migren hastalığının bireylerde görülme belirtileri farklı olmakta; her hastada farklı bir ya da birkaç belirti tek başına ya da bir arada görülebilmektedir. Uluslararası Baş Ağrısı Topluluğu tarafından belirtilen tanı kriterleri: Baş ağrılarının birkaç saat (4-72 saat) ya da birkaç gün sürmesi, baş ağrısının orta şiddette veya çok şiddetli olması, 6 ayda en az 5 atak olması, fiziksel ya da herhangi bir aktiviteyle ağrının kötüleşmesi, ağrının tek taraflı olması, ağrının pulsatil (zonklayıcı) bir şekilde görülmesi ayrıca baş ağrısının, bulantı, kusma ile gürültü veya ışık hassasiyeti özelliklerinden en az biriyle görülmesi şeklinde belirtmiştir. Hekim tarafından migren tanısı koyarken hasta öykü ve muayenesinde baş ağrısına neden olan başka bir hastalık veya sebep bulunmaması gerekmektedir. Migren tedavisinde kişiye özel tedavi planı uygulanmaktadır. Migren çocukluk çağı başlangıçlı olabilmekte fakat sıklıkta adölesan (10-19 yaş arası) döneminde başlamakta: toplum genelinde ise migren hastalığının en sık karşılaşıldığı dönem 35 ve 45 yaş arasındaki kişiler olmaktadır.

Migren Hastalığına neden olan sebepler nelerdir?

Migren hastalığının nedenleri henüz tam olarak bilinmemekle birlikte genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı bilinmektedir. Migren hastalığında, genetik olarak ailesel geçiş %40-70 oranları arasındadır. Kalıtsal nedenlerin dışında; aşırı stres, alkol tüketimi, bazı ilaçların kullanımı, kilo problemleri, özellikle kadınlarda regl döneminde meydana gelen hormonal değişiklikler de migren hastalığına neden olabilmektedir.

Migren Tedavisinde Botoks Yönteminin Nasıl Bir Etkisi Vardır?

Migren hastalığının tedavisinde kullanılan botoks uygulaması tıbbi bir tedavi yöntemi olarak yapılmaktadır. Migren hastalığında, migren atağının başlamasına neden olan, boyun ve baş bölgelerindeki sinir sıkışma noktalarıdır. Bu nedenle sinir sıkışması yaratan noktalara botoks enjekte edilerek alın, şakak ve boyun bölgelerindeki kas spazmlarının azaltılmasında etkili olmaktadır. Yani botoks yöntemi uygulanarak sinirlerin sıkışmasının önüne geçilmeye çalışılmakta böylelikle migren atağı sonlandırılmaktadır. Tedaviye yanıt, yapısal farklara bağlı olarak hastadan hastaya göre değişmekte; migren ataklarının sıklığı ve şiddetini azaltabilmekte veya geçirebilmektedir.

Migren Botoksu Nasıl Yapılır?

Migren Botoksu; hekim tarafından belirlenen birkaç farklı noktayı içine alan (alın, ense, şakaklar ve boyun) bölgelere botox enjeksiyonu ile yapılmaktadır. Botoks uygulaması öncesi lokal anestezik merhemler kullanılmakta olup; hasta uygulama sırasında ağrı, sızı veya acı hissetmemektedir. Ayrıca botoks uygulamasında kullanılan enjektörler çok ince iğnelerden meydana geldiği için ağrı ve acı duyulmamaktadır. Bununla birlikte, Botoks ile migren tedavisi yaklaşık olarak 20-30 dakika sürmektedir.

vasfi-celik-migren-botoks

Migren Botoksunda Tedavi Aşamaları Nelerdir?

Migren botoksu uygulamasında, uzman hekim tarafından ayrıntılı muayene sonrasında kişinin baş ağrısının şiddetine, sıklığına ve tıbbi durumuna bağlı olarak her hastaya özgü bir yol izlenmektedir. İlk uygulama yapıldıktan sonra, alınan yanıta ve hastanın durumuna göre seans sayısı belirlenmektedir. Bireylerde migren veya kronik hale gelen baş ağrıları yaşayan hastalar ilk aşama olarak nöroloji polikliniklerine ya da uzman bir nöroloji hekimine giderek fiziksel muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir. Yapılan fiziksel muayeneden sonra Uzman hekim gerekli gördüğü takdirde hastaya kan tahlilleri, MR taraması, gerekli incelemeler ve tetkikler yapıldıktan sonra baş ağrısına yol açan herhangi bir neden yoksa hasta migren tanısı alır ve böylece hastaya botoks uygulaması yapılabilmektedir. Ağrının şiddetine ve meydana geldiği noktalara göre alın, şakaklar, baş arkası ve boyundaki belirli kaslara migren botoksu uygulanabilmektedir. Botoks enjeksiyonu ile ağrıya neden olan kas ve sinir arasında bir iletişim kaybı oluşturulmakta; böylece ağrıların azaltmasına yardımcı olunmaktadır. Migren atağı yaşayan hastalarda hekimin kararına göre 6 ayda bir botoks uygulaması yapılabilmektedir. Böylece botoks uygulaması migrende ağrı süresini, şiddetini ve sıklığını azaltarak hastaya konforlu ve rahat bir yaşam sunmaktadır.

Migren botoksu ne zaman etki eder?

Hekimin belirlediği noktalara botoks enjeksiyonu yapıldıktan 5-7 gün sonra botoks etkisini göstermeye başlamakta; 2-3 hafta içerisinde de tam etki görülebilmektedir.

Migren botoksu hangi zaman aralıklarında tekrarlanmaktadır?

Enjeksiyondan sonra 1 ay dolmadan kontrole gelinmekte; hastanın genel durumuna göre ek enjeksiyonlar yapılabilmektedir. Hastadan hastaya fraklı olmakla birlikte seanslar genelde 6-8 ayda bir yapılmaktadır.

Migren botoks etkisi ne kadar sürer?

Migren Botoksunda ilk uygulama yapıldıktan sonra botoksun etki süresi hastaların yapısal özelliklerine göre farklılık göstermekle birlikte genelde 4-6 ay kadar sürmektedir.

Migren Botoksu kimlere yapılabilmektedir?

Migren tanısı alan ve bir ay içerisinde üçten fazla ağrı atağı yaşayan ayrıca ağrı kesiciler ile tedaviye yanıt vermeyen kişilere Migren Botoksu uygulanabilmektedir.

Botoks Uygulaması ile Migren Tedavisi Güvenli bir Yöntem midir?

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 2010 yılından itibaren Botoksu, migrenin önleyici tedavisinde kullanılabilir bir ilaç olarak onayladı. Böylece dünya genelinde botoks uygulaması, migren tedavisinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

Migren Botoksunun faydaları nelerdir?

Migren botoksu uygulandığında ataklar başlamadan ağrının önlenmesi sağlanmaktadır. Böylelikle sosyal ve özel yaşamı kısıtlanan kronik migren hastalarında önemli bir yaşam konforu sağlanmaktadır. Botoks, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından önleyici tedavi olarak onaylanan ilk migren tedavisi yöntemi olup Amerika Birleşik Devletleri’nde (USA) kronik migren tedavisinde en çok kullanılan tedavi yöntemlerinin başında gelmektedir.

Migren Botoksunda uygulama sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Migren Botoksu uygulama sonrası ilk 2-3 gün boyunca kan sulandırıcı özelliğine sahip maddeler (kan sulandırıcı ilaçlar, yeşil çay gibi) kullanılmamalıdır. Bunun yanı sıra ilk 2-3 gün boyunca saunadan ve sportif faaliyetlerden uzak durulması gerekmektedir.

Migren Botoksu devlet tarafından ödeniyor mu?

Daha önceki yıllarda  “kronik migren” tanısı alan (günde üç veya daha fazla saat süren baş ağrısı ile ayda 15 veya daha fazla gün baş ağrısı olan ) hastalar için migren botoks tedavisi devlet kapsamına girerek ödemesi yapılıyorken; günümüzde migren tedavisinde botoks devlet tarafından karşılanmamaktadır.

Migren Botoksu Devlet Hastanesinde Yapılır mı?

Migren botoksu uzman hekimler tarafından klinik ortamında yapılması gereken bir tedavi olmakla birlikte devlet hastanelerinde de yapılmakta fakat devletin ödeme kalemlerinden biri olmamaktadır.  Sonuç olarak; devlet hastanesinde yapılan botoks da ücretlidir.

Migren Tedavisinde Botoks Uygulamasını Kimler yaptıramaz?

Migren botoksu; gebe veya emzirme döneminde olan kadınlara, ayrıntılı muayene sonucu botoks enjeksiyonuna engel herhangi bir sağlık problemi olan bireylere yapılmamaktadır.

Migren botoksu zararlı bir uygulama mıdır?

Botoks uygulaması deneyimli ve uzman bir hekim tarafından, steril klinik ortamında, vücutta etki mekanizması bilinerek, kişiye göre doğru doz ve zamanlamayla, doğru noktalara uygulandığı takdirde oldukça güvenli bir işlemdir ve vücudun diğer bölgelerine zarar vermemektedir. Botoks, yalnızca enjeksiyonun yapıldığı vücut bölgesinde etkisini göstermektedir.

Migren Botoksu fiyatları ne kadar olmaktadır?

Migren Botoksu Fiyatları uygulama bölgesinin genişliği ve kullanılması gereken ilaç miktarına göre kişiden kişiye farklı olabilmektedir. Fiyatlar hakkında detaylı bilgi için kliniğimizi ziyaret edebilir veya ilgili telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.