Burun estetiği (rinoplasti) nedir?

Estetik burun ameliyatı (rinoplasti) veya burnu yeniden şekillendirme ameliyatı, estetik cerrahi ameliyatlarının en yaygın olarak uygulananıdır. Estetik burun ameliyatı ile burnunuzun küçültülebilmesi, büyütülebilmesi, burun ucunun veya kemerinin şeklinin değiştirilebilmesi, burun deliklerinizin genişliğinin daraltılabilmesi veya burnunuzla üst dudağınız arasındaki açının değiştirilebilmesi mümkün olabilmektedir. Aynı zamanda doğumsal veya yaralanmaya bağlı bir şekil bozukluğunuz varsa bunun düzeltilebilmesi veya soluk almanızdaki bazı problemlerin giderilebilmesi de mümkündür.

 
 

 

 

rinoplasti nedir, rinoplasti hakkında genel bilgi

Burun estetiği için uygun bir aday mısınız?

Bu sorunun cevabının en sağlıklı bir biçimde verilebilmesi açısından cerrahınızla yüz yüze gerçekleştireceğiniz görüşme büyük önem taşımaktadır. Ancak aşağıda belirtilen yapısal problemlerden bir veya birkaçı mevcutsa burun estetiği işlemi için iyi bir aday olabilirsiniz.

*Kısa burun

*Uzun burun

*Kemerli burun

*Ucu düşük burun

*Ucu geniş burun

*Burun kanatlarının geniş olması

*Burun ucunun öne doğru fazla çıkık olması

*Burun ucu asimetrileri

*Alın ile burun arasındaki geçiş noktasının yüksek olması

*Üst dudak ile burun arasındaki açının çok dar olması

*Terminolojide columella adı verilen iki burun deliği arasındaki kısmın içerde veya sarkık olması

*Büyük burun

*Küçük burun

Önemle belirtmek isteriz ki, yukarıda verilen yapısal bozuklukların mevcut olmasının yanı sıra burun estetiği operasyonu geçirecek hasta yaşının kızlarda en az 17, erkeklerde ise en az 18 olması gerekmektedir.

Kapalı ve açık teknik rinoplasti nedir?

Burun estetiğinde(rinoplasti) açık ve kapalı olmak üzere iki çeşit yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin arasındaki temel ayrım burnun kıkırdak ve iskeletine nasıl ulaşılabileceği üzerinden şekillenmektedir.

*Kapalı teknik rinoplasti çok eski yıllardan beri kullanılan ve günümüzde de tercih edilebilen bir yöntemdir. Bu yöntem ile burun içerisinde yer alan her iki burun kanadının altından yapılan kesiler ile burun cildi kaldırılarak burun kemik ve kıkırdak iskeletine ulaşım sağlanmaktadır. Kapalı teknik rinoplastinin en büyük avantajı işlem sonrasında burun çevresindeki ödemin açık teknik rinoplastiye göre daha kısa sürede geçmesi ve burnun daha erken oturmasıdır.

*Açık teknik rinoplasti uygulamasında burnun alt ucundan yaklaşık yarım cm’lik küçük bir kesi ile cilt kaldırılarak kemik ve kıkırdak iskeleti tamamen ortaya konmakta ve bu şekilde operasyon gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem sayesinde düzeltilecek alana ulaşım daha kolaydır ve istenilen her türlü ameliyat tekniği kolaylıkla yapılabilmektedir. En büyük dezavantajı ise işlem sonrası oluşan ödemin kapalı teknik rinoplastiye göre daha geç iyileşmesidir. Kesi izi ise ortalama 6 ay içerisinde kaybolmaktadır.

Her iki yöntemin de kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunmakla beraber hangi yöntemin daha sağlıklı olacağı kararının yüz yüze görüşme neticesinde cerrah ve hastanın ortaklaşa almasında yarar bulunmaktadır.

Let Down Rinoplasti nedir?

Let Down Rinoplasti yönteminde hastaların doğal burun görünümleri korunarak burun sırtına zarar verilmeden, eğrilikler ile kemerli yapı yok edilir. Günümüzde daha da yaygınlaşmaya başlayan bu yöntemin birçok avantajı bulunmaktadır.

Let down rinoplasti tekniğinde burun sırtına herhangi bir zarar verilmez ve doğal körünüm korunmuş olur. Bu teknikte kıkırdak ya da kemikten oluşan kemer kısmı dışarı alınmadan ve törpüleme yapılmadan işlem uygulanır. Kemerin altında bulunan fazla dokular dışarı alınır ve kemerli yapının yok edilmesi sağlanır. Bu sırada burun sırtına doğal kavisli bir görünüm verilir.

Let down tekniği kapalı ya da açık burun estetiğine alternatif bir yöntem değildir. Her iki yöntemle birlikte kullanılması mümkün olup uygulamada sıklıkla kullanıldığı alan kapalı teknik rinoplastidir.

Preservation Rinoplasti nedir?

Koruyucu burun estetiği (kırmadan) anlamına gelen bu teknikte burun ucu ve sırtındaki kemik, kıkırdak bağ ve zarlar korunmakta, burun sırtı altından kıkırdak ve kemik yapı çıkarılarak estetik düzeltmelerin yapılması sağlanabilmektedir. Hasta yapısına göre uygunluk gösterebilen bir yöntem olması nedeniyle tüm hastalara uygulanabilmesi mümkün olmamaktadır. Bu yöntemin uygulanması sonucu iyileşme daha kolay ve daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

Kosta Greftli Revizyon Rinoplasti nedir?

Daha önceden burun estetiği ameliyatı geçirmiş hastalara uygulanan düzenleyici veya tamamlayıcı operasyonlara revizyon rinoplasti adı verilmektedir. İlk ameliyatlarda hastaların burun içindeki septal kıkırdakları kullanıldığı için bu ameliyatlarda en önemli problem burnun onarımı için gerekli olan kıkırdak ihtiyacıdır. Kıkırdak ihtiyacı burun içindeki septal kıkırdaktan karşılanamayacak düzeyde ise auriküler(kulak) kıkırdaktan veya kostal(kaburga) kıkırdaktan karşılanır. Kıkırdak ihtiyacının fazla olması halinde kostal(kaburga) kıkırdağı kullanılır. Yaklaşık 2-3 cm’lik bir kesi yapılarak kaburganın uç kısmından kıkırdak doku alınarak burnun tekrar yapılandırılmasında kullanılır.

Ameliyat öncesi nelere dikkat edilmelidir?

Rinoplasti ameliyatında da diğer ameliyatlarda olduğu gibi ameliyat tarihinden en geç 3 hafta öncesinde aspirin ve sigara kullanımını kesmek gerekmektedir. Son 1 haftada ise kanı sulandırabilecek ilaçlardan ve benzeri maddelerden uzak durulmalıdır.

Kullanılmaması gerekenler ilaçlar:

Apranaks, Voltaren, Vermidon gibi ağrı kesiciler (ağrı kesici gerektiğinde Minoset, Novalgin kullanılabilir).

Ginseng, Ginko Biloba, CO-enzim Q gibi maddeler içeren multivitamin hapları,

Yeşil çay, keten tohumu, kiraz sapı, domates çekirdeği gibi bitkisel ürünler ve tüm zayıflama ürünlerinin tüketimi 7 gün öncesinde durdurulmalıdır.

Rinoplasti ameliyatı ne kadar sürer?

Burun estetiği ameliyatı yaklaşık 2 ila 3 saat arasında gerçekleşmektedir. Bu süre içerisinde son derece dikkatli, sabırlı ve konsantre bir şekilde yapılması gerekli bir ameliyattır.

Ameliyat sonrası süreç nasıl işlemektedir?

Ameliyat sonrasında hastalar genellikle aynı gün veya en geç 1 gece hastanede kaldıktan sonra evlerine gidebilmektedir. İlk iki gün şişme, morarma ve burundan kan sızıntısı olabilmektedir. Bu durumları azaltmak için mutlaka erken dönemde buz uygulaması yapılmalıdır. İlk günlerde hastalarda nefes almakta güçlük yaşanabilmektedir. Hastalar 2 gün sonra televizyon izleyebilir, kitap okuyabilir, dışarı çıkabilir. Altıncı gün alçı ve dikişler alınır. Alçı alındıktan sonra hasta işine dönebilir. Morluklar kaldıysa kapatıcı makyajlar yardımı ile bunlar gizlenebilir. Yaklaşık 3 hafta sonra şişlikler büyük oranda iner ve hastanın ameliyatlı görünümü geçer. Üç ayın sonunda şişlikler %80 oranında geçer. Hastaların ameliyat sonrası 3 hafta yüzlerine darbe alabilecekleri sporları yapmamaları, 3 ay boyunca güneşten korunmaları gerekir.

Rinoplasti sonucu kalıcı mıdır?

Rinoplasti ameliyatlarının sonucu kalıcı olmakla beraber mikro değişimlerin 5 yıl kadar sürebilmesi mümkündür. Yaşın ilerlemesi ile beraber burunda oluşan değişiklikler rinoplasti sonrasında da oluşmaya devam edebilmektedir. Ancak burnun ameliyat öncesi haline dönmesi mümkün değildir.