Meme asimetrisi nedir?

Meme asimetrisi, iki memenin boyut, şekil ve dolgunluk açısından eşit olmadan gelişimi sonucu iki memenin görüntü ve yapı olarak birbirinden farklı olmasıdır. Genel olarak toplumda kadınlarda her iki memede çok belirgin olmayan farkın ya da eşitsizliklerin olması oldukça sık rastlanan normal bir durum olmakla birlikte gelişimsel süreçte bu farkın artması görsel sorunlara neden olmakta bu durum da kadınlarda özgüven problemine ve strese neden olmaktadır. Fakat estetik cerrahide son yıllarda gelişen teknikler ile memede meydana gelen asimetri problemleri bazı durumlar dışında kalıcı olarak düzeltilebilmektedir.

Meme asimetrisi nedenleri nelerdir?

Meme asimetrisi birden çok nedenden dolayı kaynaklanabilmektedir. Fakat Meme asimetrisinin en sık nedenleri; gelişimsel süreçte  bir memenin diğerine göre daha büyük veya küçük olması, yaş, gebelik, emzirme sonrası dönem, genetik nedenler, yaralanma, memelerden birine kanser gibi çeşitli hastalıklardan dolayı cerrahi işlem uygulanması, estetik amaçlı yapılan silikon protez ameliyatı sonrası silikonun içerde hareket etmesi, aşırı kilo alımı veya kaybıdır.

 
 

 

 

plastik-cerrahi-meme-asimetrisi

Meme asimetrisi ameliyatı nasıl yapılmaktadır?

Ameliyat genel anestezi altında, ortalama olarak 2-4 saat sürer. Ameliyat sonrasında bir gece hastane de kalınır. Ertesi gün ise taburcu olabilirsiniz.

Memede asimetri problemleri her kadında farklı olabilmekte ve bu farklılıklara göre her ameliyatta farklı tekniklerin kullanılmasıyla yapılmaktadır. Hastanın tek memesi normal boyutta iken diğer memesi ondan daha büyükse, büyük olan meme küçültülerek meme asimetrisi eşitlenir. Eğer hastanın tek memesi normal iken diğer memesi küçükse; küçük olan memeye yağ enjeksiyonu veya silikon implantı konularak her iki memede eşitlik sağlanabilir. Eğer büyük olan memede ayrıca sarkıklık varsa, meme dikleştirme ameliyatı yapılarak normal ve eşit görünüm sağlanır.

Bazı durumlarda kadınlarda memenin bir tanesi konjenital (doğumsal) olarak doğuştan gelişim göstermez bu durumda cilt, yağ ve kas doku taşınarak meme dokusu oluşturması yapılır. Bu tarz durumlarda, hastanın kendi vücudundan (karın bölgesi, bel yan bölge ya da kalça bölgesinden) meme kılıfı olarak kullanılmak üzere deri ve kas alınarak göğüs bölgesine nakledilir ve memenin alt kısmı protez silikon implantla desteklenerek ameliyat tamamlanır.

Meme asimetri ameliyatı için uygun bir aday mıyım?

İki meme büyüklüğü ve boyutu arasında cerrahi işlem gerektirecek kadar önemli ölçüde fark olan hastaların göğüs gelişimlerini tamamlaması yani ergenlik döneminin sonlanmış olması gerekmektedir. Bu nedenle ameliyat için öncelikli olarak 18 yaşını doldurmuş olan kadınlara yapılması önerilir.

Meme asimetrisi ameliyatı sonrası iz kalır mı?

Meme asimetrisi sonrasında kişiden kişiye farklılık olmakla birlikte ameliyat sonrası erken dönemde çok hafif olarak iz kalabilmekte fakat bu ameliyat izi zamanla normal ten rengini alarak ve görünmez olabilmektedir. Ayrıca Meme asimetrisi ameliyatında, izin kalıp kalmayacağı hekimin kullanacağı ameliyat tekniğine göre ameliyattaki kesi şekline, büyüklüğüne ve diğer uygulanacak işlemlere bağlı olmaktadır.

Meme asimetrisi ameliyatı öncesi süreç nasıldır?

Ameliyat öncesi ilk değerlendirmede; hekim ile birlikte hastanın beklentisi doğrultusunda neler yapılması gerektiği ve hekim tarafından meme asimetrisine neden olan probleme göre ameliyat işlemlerinin ayrıntılı planlaması yapılmaktadır. Daha sonra hastanın yaş ve genel sağlık durumuna göre hekim tarafından bazı tetkikler istenebilmektedir (Bazı kan testleri, 40 yaş altı hastalarda meme ultrasonografi veya 40 yaş üzeri hastalarda mamografi gibi).  Hastanın sürekli ilaç kullanımı var ise hekime bu durumu mutlaka belirtmeli; ameliyat günü Aspirin gibi kan sulandırıcı ilaç veya türevi ilaçlar içilmemelidir.  Ameliyat genel anestezi altında yapıldığından dolayı operasyondan en az 6 saat önce hiçbir şey yenmemeli ve içilmemelidir.

Meme asimetrisi ameliyatı sonrası süreç nasıldır?

Ameliyat sonrası iyileşme dönemi genel anlamda estetik amaçlı uygulanan diğer meme ameliyatları ile aynı süreci izlemektedir. Ameliyattan sonraki 1 gece hastanede kalınmaktadır. Ameliyattan yaklaşık 1 hafta sonra sargılar çıkarılmakta; göğüslerin hızlı iyileşme sürecine girmesi ve form kazanması için esnek ve rahat sporcu sütyeni giyilmesi önerilmektedir. Ameliyat sonrası oluşan şişlik ve kızarıklıklar genellikle her hastada birkaç gün içinde geçmekte ve hasta sosyal yaşantısına yine birkaç gün içinde dönebilmektedir. En dikkat edilmesi gereken durum ise meme dokusuna ve ameliyat esnasında yapılan işlemlere zarar verebileceği için yaklaşık ilk üç ay ağır hareketler ve spor yapmaktan uzak durmak ve hekimin öngördüğü süre boyunca yüzü koyun yatmamaktır.

Memedeki asimetri ameliyat sonrası tekrar eder mi?

Normal durumda meme asimetri ameliyatında yapılan işlemler kalıcı işlemler olup tekrar edilmesi beklenmemektedir. Fakat gebelik, emzirme dönemi, aşırı kilo alıp verme ve öngörülemeyen bazı durumlarda memede asimetri tekrar oluşabilmektedir.

Emzirme süreci memelerde asimetriye neden olur mu?

Gebelik döneminde göğüslerde; süt kanallarının gelişmesiyle dolgunluk hissi, yeşil damarların daha belirgin hale gelmesi, meme ucu bölgesinin koyulaşması ve büyümesi gibi değişiklikler meydana gelmekte; göğüsler vücut tarafından emzirme dönemine hazır hale getirilmektedir. Emzirme dönemini geçirmiş tüm kadınlarda emzirdikten sonra göğüslerde mutlaka değişiklik olmakta fakat çoğunlukla rahatsız edecek boyutta olmamaktadır.

Emzirme döneminde doğru sutyen seçimi, doğru emzirme tekniklerinin uygulanması, her iki memeye masaj ve doğru bakım yapmak bu değişimi en aza indirgemektedir. Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar da emzirmenin göğüs sarkmasını arttırmadığını göstermiştir. Fakat her kadının vücut ve genetik yapısına bağlı olarak memelerde emzirme sonrası görülen değişikler de farklı boyutlarda olabilmekte; emzirme kaynaklı meydana gelen asimetriler meme asimetri ameliyatı ile kalıcı olarak düzeltilebilmektedir.

Meme asimetrisi başka sağlık sorunlarına yol açar mı?

Memelerde meydana gelen asimetri durumu metabolik ve fizyolojik sağlık problemlerinden çok, kadınlarda psikolojik yönden stres yaratmaktadır. Bu durum kadınların güven problemi yaşamalarına neden olmakta; kıyafetlerin üzerinden belli olabilen farklı göğüs boyutları, kadınların rahatsız ve özgüvensiz hissetmelerine yol açmaktadır.

Meme asimetrisi düzeltme fiyatları

Meme asimetrisi düzeltme ameliyatı fiyatları asimetriye neden olan probleme ve ameliyatta kullanılacak düzeltme tekniğine göre değişkenlik gösterir. Polikliniğimizi arayarak ya da ziyaret ederek meme asimetrisi düzeltme fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.