Ultrasonik Rinoplasti nedir?

Güzellik algısı her toplumda farklı olup; yüzyıllar boyunca değişim gösterse de yüz bölgesi görsel olarak vücudun en göze çarpan ve güzellik ölçütlerinde olmazsa olmaz bir kriter olmaya devam etmektedir. Bu nedenle yüz bölgesinde bulunan yapı ve şekil bozuklukları hasta açısından görsel, estetik ve özellikle psikolojik açıdan oldukça önemli olmaktadır.

Son yıllarda tıp ve teknoloji alanında meydana gelen gelişme ve yenilikçi cerrahi yöntemler sayesinde yapılan burun ameliyatları, geçmişe kıyasla çok daha kolay operasyonlar şeklinde yapılabilmekte; ayrıca bu ameliyatlar 10-15 yıl öncesine göre, uygulanan cerrahi teknikler açısından daha gelişmiş olması nedeniyle çok daha konforlu olmaktadır. Hastalar estetik operasyon sonrasında daha hızlı iyileşme göstermekte ayrıca daha hızlı günlük hayata ve işe dönmektedir.

Ameliyat sonrasında da daha az sıkıntılar yaşamaktadır. Bu yenilikçi cerrahi tekniklerden biri de ultrasonik rinoplastidir. Ultrasonik rinoplasti; burun kemiklerinin mikro motor sistemler ile burun kemiği ve kemik etrafındaki yumuşak dokuya herhangi bir zarar vermeden kaleme benzeyen oldukça ince aletler ile burun kemiğinin milimetrik olarak kesilmesi işlemidir.

Ultrasonik Rinoplasti nasıl yapılır?

Ultrasonik rinoplasti işlemlerinde burun kemiklerinin kesilmesinde diğer cerrahi yöntemlerde kullanılan çekiç veya keski aletleri kullanılmamaktadır. Burun yapısındaki kemiğin kesme ve düzeltme işlemi sadece ultrasonik ses dalgalarıyla çok hassas bir şekilde yapılmaktadır.

Bu teknik esnasında burun yapısındaki kemiğin etrafındaki yumuşak doku ve damar yapılarına herhangi bir zarar verilmediğinden kılcal damarlar etkilenmemekte ve kanama olmamaktadır. Diğer burun estetiği ameliyat teknikleri ile kıyaslandığında ameliyat sonrasında morluk veya şişlik meydana gelmez ya da çok hafif bir şekilde olmaktadır. Piezo burun estetiği, hekime ve hastaya daha konforlu ve rahat bir burun ameliyatı süreci imkânı sunmaktadır. Hastaların iyileşme süreçleri çok daha hızlı ve zahmetsiz olmaktadır. Ameliyat genellikle, genel anestezi altında yapılmaktadır.

Ultrasonik Rinoplasti ameliyatı öncesi süreç nasıldır?

Burun estetiği ameliyatı öncesi hastayla detaylı görüşme yapılarak burnun içi ve dış bölgesi endoskopik cihazlar ile detaylı bir şekilde muayene edilmektedir. Hekim tarafından yüzün farklı açıdan fotoğrafları çekilerek bu fotoğraflar üzerinde burun şekli üzerinde çalışma yapılmaktadır. Olası ihtimaller ve ameliyat süreci hekim ile hasta arasında ayrıntılı bir şekilde görüşülerek ameliyat planlanır. Ayrıca hekim tarafından gerekli tıbbi testler istenerek hastanın ameliyat öncesi genel muayenesi yapılmaktadır.

plastik-cerrahi-ultrasonik-rinoplasti

Ultrasonik Rinoplasti ameliyatı ne kadar sürmektedir?

Ultrasonik rinoplasti, burun kemiğinin milimetrik ölçülerle kesilmesinden dolayı oldukça dikkat gerektiren hassas bir işlemdir.  Ameliyat süresi hastadaki problemlerin büyüklüğüne göre değişiklik göstermesine rağmen genel olarak ortalama 3-4 saat sürebilmektedir.

Utrasonik Rinoplasti ameliyatı sonrası süreç nasıldır?

Ameliyattan hemen sonra şişlik ve morluk oluşumu hastadan hastaya farklı olabilmekte ya hiç olmaz ya da çok hafif bir şekilde olabilmektedir. Ameliyattan sonra 2. ve 3. günlerde şişlik ve morluk hafif bir şekilde oluşabilmekte ya da artabilmektedir. Bu günlerde göz çevresine 15 dakika aralıklarla buz uygulandığı takdirde oluşacak morluk ve şişlikleri azalacaktır.

Bu uygulamalar esnasında burun üzerine konulan alçının korunması oldukça önemlidir. Burun içine konulan tamponlar ortalama 2-4 gün sonra alınır. Burnun ucundaki dikiş ve burnun dışındaki alçı bir hafta içinde ya da hekimin uygun gördüğü süre içinde alınır.

Fakat genel anlamda iki hafta sonra hastanın burnunun dışında herhangi bir şey kalmaz. Burnun dışındaki alçı, bandaj veya flasterler alındıktan sonra banyo yapılabilir. Ameliyattan yaklaşık 3-4 hafta sonra hasta işine ve sosyal hayatına dönebilmekte fakat bu süre boyunca aşırı fiziksel aktivitelerden (yüzme, koşu, bisiklet gibi) kaçınılmalıdır.

Ameliyat sonrası 3-6 ay gözlük kullanılmamalı ve güneşlenmekten kaçınılmalıdır.  Ayrıca özellikle bir yıl boyunca burun vurma ve çarpma gibi darbelerden korunmalıdır. Hekimin belirlediği zamanlarda düzenli aralıklarla kontrole gelinmelidir.

Ultrasonik Rinoplastide herhangi Bir yaş sınırı var mıdır?

Hekimin yapacağı detaylı muayene ve görüşme sonrasında kişinin yüz ve burun yapısı anatomik açıdan ameliyata uygun ise genel anlamda 18 yaşını doldurmuş ve genel sağlık durumu uygun her yaşta birey bu ameliyatı yaptırabilmektedir.

Ultrasonik Rinoplasti ameliyat riskleri nelerdir?

Her cerrahi işlemde olduğu gibi ultrasonik Rinoplasti ameliyatının da bazı riskleri olabilmektedir. Bu riskler ameliyat sonrası kanama, asimetri, burunda şekilsel kayma, enfeksiyon, yapışıklık veya alerjinin gelişim göstermesidir. Tecrübeli uzman bir hekim tarafından ameliyatın gerçekleştirilmesi bu riskleri azaltmakta fakat tamamen ortadan kaldırmamaktadır.

Ultrasonik Rinoplasti fiyatları

Ultrasonik rinoplasti fiyatları konusunda detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir ya da kliniğimizi ziyaret edebilirsiniz.