Artık estetik ameliyat olmak için büyükşehirlere gitmeye gerek yok!

estetik ameliyat olan kadın görseli

Op. Dr. Vasfi ÇELİK’in MERSİ Dergi’ye, Estetik Ameliyatlar Hakkında Verdiği Röportaj

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, ardından 2014 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ihtisasımı tamamladıktan sonra Mersin Estetik Plastik Cerrahi kliniğini hizmete açan Op. Dr. Vasfi Çelik ile estetik cerrahi üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Estetik cerrahinin dünyada hızlı geliştiğini ve bu meslekte “ben oldum” demenin asla mümkün olmadığı bilinci ile yurt içi ve yurt dışında seminerler ve kongrelere katılarak son çıkan teknikleri ve aletleri yakından takip ettiğini belirten Op.Dr.Vasfi Çelik estetik cerrahi hakkında bilinmeyenleri MERSİ okuyucuları için anlattı.

Vasfi Bey estetik cerrahi alanında yaptığınız başarılı operasyonlar sayesinde alanınızda önemli bir konuma geldiniz öncelikle sizi ta­nıyabilir miyiz? Bu başarılı kariyere nasıl başladığınızı öğrenebilir miyiz?

Öncelikle bu güzel sözleriniz için teşekkür ederim. 10 Ağustos 1983 tarihinde Bitlis‘te dünyaya geldim. Ortaokul ve Lise eğitimimi Mer­sin de tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için öncelikle Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, ardından 2014 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cer­rahi ihtisasımı tamamladım. Bir süre Aksaray Devlet Hastanesinde çalıştıktan sonra, 2016 yılında Mersin Devlet Hastanesi ve bir yıl sonra Mersin Şehir Hastanesi’nde çalıştım. 2017 yılı Ağustos ayında Devlet Hastanesinde ki göre­vimden ayrılarak kendi kliniğimi kurdum.

Peki estetik cerrahi hakkında dikkat ettiğiniz önemli unsurlar nelerdir?

Hastalarla konuşurken kita­bi olarak bildiğim daha sonra tecrübelerden elde ettiğim tüm bilgilerimi tüm birikimimi hasta ile gerçekten çok samimi bir şekilde paylaşıyorum. Öncelikle teknikleri A dan Z ye anlatıyo­rum. Bırakacağı izlerden yapaca­ğı katkılardan ve hatta ameliyat sonrasında çıkabilecek problem­leri de teker teker anlatıyorum. Çünkü hiçbir ameliyat sıfır riske sahip değildir. Doğru insana doğ­ru ameliyatı yaparsanız o insanın gerçekten hayatını değiştirebi­lirsiniz ama arkadaşım olmuş bende olayım ya da eşim beğen­miyor bende estetik ameliyat olayım gibi durumlar tamamen yanlış. Beden sizin bedeniniz ve karar size ait. Başkasının sizi yönlendirmesine asla izin verme­yin. Sizin bedeninize kalıcı ya da geçici bir yöntem uygulanacak ve bunun tüm yükünü siz kaldıra­caksınız, başkası değil o yüzden çok iyi düşünmek ve karar ver­mek gerekiyor.

estetik ameliyat olan kadın görseli

“Arkadaşım olmuş, ben de olayım ya da eşim beğenmiyor ben de estetik ameliyat olayım gibi durumlar tamamen yanlış. Beden sizin bedeniniz ve karar size ait. Başkasının sizi yönlendirmesine asla izin vermeyin.”

Peki estetik cerrahi hakkında dikkat ettiğiniz önemli unsurlar nelerdir?

Hastalarla konuşurken kita­bi olarak bildiğim daha sonra tecrübelerden elde ettiğim tüm bilgilerimi tüm birikimimi hasta ile gerçekten çok samimi bir şekilde paylaşıyorum. Öncelikle teknikleri A dan Z ye anlatıyo­rum. Bırakacağı izlerden yapaca­ğı katkılardan ve hatta ameliyat sonrasında çıkabilecek problem­leri de teker teker anlatıyorum. Çünkü hiçbir ameliyat sıfır riske sahip değildir. Doğru insana doğ­ru ameliyatı yaparsanız o insanın gerçekten hayatını değiştirebi­lirsiniz ama arkadaşım olmuş bende olayım ya da eşim beğen­miyor bende estetik ameliyat olayım gibi durumlar tamamen yanlış. Beden sizin bedeniniz ve karar size ait. Başkasının sizi yönlendirmesine asla izin verme­yin. Sizin bedeninize kalıcı ya da geçici bir yöntem uygulanacak ve bunun tüm yükünü siz kaldıra­caksınız, başkası değil o yüzden çok iyi düşünmek ve karar ver­mek gerekiyor.

“Doğru insana, doğru ameliyatı yaparsanız; o insanın hayatını gerçekten değiştirebilirsiniz.”

Vasfi Bey öncelikle vücut şekil­lendirme ve göğüs protezleri konusunda başarılı çalışmaların altına imza atıyorsunuz. Bize öncelikle sıkça uyguladığınız estetik operasyonlardan bahse­debilir misiniz?

İple örümcek ağı estetiği, yağ transferi, iple kepçe kulak estetiği, flep tekniği ile kepçe kulak estetiği, dolgu, botoks, genital gençleştirme ve karma rinoplasti, kosta greftli revizyon rinoplasti, transkonjuktival ble­feroplasti, meme estetiği, karın estetiği, Laser-vaser liposucti­on, gibi geliştirilmiş tekniklerle, pek çok akademik makaleye konu olmuş ve çoğu uluslararası kongrelerde sunulmuş ve tıp makalelerini referans alarak ameliyatları yapmaktayım.

Günümüz koşullarında artık estetik ameliyat olmak için İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere gitmeye ve hem maddi hem de manevi kayıplara uğramaya gerek yok. Çünkü gelişen teknoloji sayesin­de sadece Türkiye de değil tüm dünyada cerrahi operasyonlar aynı teknikle ve donanımlı cihaz­larla yapılabilmektedir. Estetik cerrahi alanında Türkiye, dünya ile ciddi bir paralellik göstermektedir ve bu yolda bizlere ışık tutan çok değerli hocalarımız sayesinde biz de yeni nesil cer­rahlar olarak aynı kaliteyi yakala­maya çalışıyoruz.

plastik-cerrahi-ameliyathane-foto

“İyi sonuçları kabullenmek kadar, komplikasyonları da sahiplenmek gerekir. İşler beklediğiniz gibi gitmediği zaman, hastaları mağdur etmemek gerekir.”

Meme büyütme operasyon­larında birkaç farklı yöntem olduğunu biliyoruz. Siz hangi yöntemleri hangi şartlar altında hastalarınıza uyguluyorsunuz?

Meme büyütme operasyonların­da birçok teknik vardır ama biz en iyi sonuçları silikon meme implantları ile alırız. Silikon meme implantları temelde 2 tiptir: Damla şekilli protezler ve yuvarlak protezler.

Damla şekilli protezlerin çapı ve yüksekliği farklıdır. Daha fazla seçenek vardır. Alt tarafı daha kalın ve üst tarafı daha incedir.

Yuvarlak protezlerin ise taban ve yüksek­liği eşittir. Meme protezlerinde hastaya göre davranmak gerekir.

Temelde 3 yerden meme pro­tezleri yerleştirilebilir. En sık kullanılan yer meme ile gövdenin birleşim noktası memenin alt çizgisidir. Onun dışında meme başının kahverengi kısmının alt tarafından yarım ay şeklinde bir insizyonla protez yerleştirebilir. En az kullanılan yer ise koltukaltı bölgesidir. Bunun dışında meme protezlerinin hangi bölgeye yerleştirileceği de önemlidir ve biz bunu memede yaptığımız ölçümlere göre karar veririz.

Özellikle memenin üst tarafındaki dekolte bölgesi inceyse göğüs kasının altına protez yerleştirerek üst ta­rafta bir kalınlık elde etmeye ça­lışıyoruz. Onun dışında kasların arkasına ya da meme dokusunun tamamen arkasına yerleştirebi­liriz. Sonuçta meme protezinin şekline nerden koyacağımıza ve hangi planda yerleştireceğimize hastanın istekleri ile beraber ölçümlerini de bu değerlendirmeye katarak karar veririz.

vasfi-celik-klinik-ici-foto

“Gelişen teknoloji sayesinde sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada cerrahi operasyonlar aynı teknikle ve donanımlı cihazlarla yapılabilmektedir.”

Yaptığınız işte güven teşkil etmek çok önemli. Bugün artık sayısız uzman ve estetik merke­zi var. İnsanlar neden sizi tercih etmeli?

Kendi adıma hasta geldiği zaman hastaya ciddi bir zaman ayırıyorum. En az yarım saat 45 dakika yapacağım işlemin ya da ame­liyatın tüm boyutlarını anlatıyo­rum. Hastaya şöyle olacaksın böyle olacaksın gibi vaatlerde bulunmuyorum. Hastaların fotoğraflarını çektikten sonra bil­gisayar ortamında olabilecekleri çizerek anlatıyorum ve beklen­tisini karşılayıp karşılamayacağı hakkında kararı hastaya bırakı­yorum.

Tabi artık hastalar bize gelirken sosyal medyadan ya da internetten araştırarak ve okuya­rak geliyorlar. Bilgilerin doğru­luğu ise hakikaten tartışmalı. Hastalar biliyor ama beklentisi çok fazla ya da biliyor ama yanlış biliyor maalesef. Çünkü duyduk­ları ve okuduklarının pek çoğu hep subjektif şeyler…

Konuşma­mızın ilk başında da söylediğim gibi doğru insana doğru ameliyatı yapmak gerekir. Hastalarımızın çoğunun bize gelmesinin nedeni mevcut durumundan memnun olamamak ve daha iyisini daha güzelini istemektir. O yüzden in­san bedenine yapılacak her işlem uzman ellerde mahremiyetine de özen gösterilerek yapılmalıdır.

İyi sonuçları kabullenmek kadar komplikasyonları da sahiplen­mek gerekir ve işler beklediğiniz gibi gitmediği zaman hastaları mağdur etmemek gerekir. İşte fark o zaman doğuyor. Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi uzmanı olmak için 6 yıl gibi zorlu bir tip eğitiminin ardından dünyada da en zor sınavlardan biri olarak görülen TUS sınavını da geçerek 5 yıl gece gündüz ayırt etmeden çalışarak bir asistanlık süreci geçiriyoruz. Ancak bu yolları aştıktan sonra bu işte uzman statüsüne ulaşabiliyoruz. Zaman içerisinde de tecrübelerimizi de katarak bu yolda ilerliyoruz.

Ben emeğe saygı duyan ve her zaman hakkını veren bir insan olarak hastalarımın da en iyisini hak ettiğini düşünüyorum. Uzmanlık eğitimini Mersin Üniversitesi’n­den almış biri olarak çok kıy­metli hocalarla çalışma imkânı yakaladım. Bu yolda gördüğüm şeyler bana hiçbir şeyin imkansız olmadığını gösterdi. Mersin’de videolarını seyrettiğiniz ya da resimlerine hayran kaldığı­nız birçok işlem dünya ile aynı standartlarla uygulanabiliyor. Kendimi geliştirmek adına yurt içi ve yurt dışında seminerler ve kongrelere katılarak son çıkan teknikleri ve aletleri yakından takip ediyorum.

Dünya hızlı gelişiyor ve bizim mesleğimizde “ben oldum” demek asla mümkün değil. Kliniğimizin kapısı herkese açık. Aklına takılan soruları ya da bilgi almak istediği ameliyatları konuşmak istediklerinde bize her zaman gelebiliyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Eğer sizde bir çay içmek ve keyifli bir sohbet etmek isterseniz ve aklınıza ta­kılan soruları sormak isterseniz biz sizi memnuniyetle ağırlamak isteriz. Bizim bu işteki en iyi sonucumuz buradan ayrılırken yüzünüzdeki tebessümünüzdür.