Meme Büyütme 1

plastik cerrahi meme büyütme

Meme büyütme nedir?

Kadınların fiziki görünümünde tamamlayıcı bir yapı olan memeler, vücut proporsiyonunda önemli bir yer tutar. Genel itibariyle hacimli, dokulu memeler daha büyük ölçülere sahip olurken, küçük veya birbirinden farklı ölçülerde meme görünümleriyle de sıklıkla karşılaşılır. Bazı kadınlar ise tek memeli olarak dünyaya gelir. Bu gibi nedenler göz önüne alınarak memeye belirli bir hacim kazandırmak, asimetrik veya küçük memeyi istenilen görünüme ulaştırmak, estetik bir duruş sağlamak için yapılan operasyonlara meme büyütme adı verilir.

Cerrahi bir işlem olan meme büyütme tıp dilinde “Augmentasyon Mamoplasti” olarak bilinir; plastik cerrahi bölümünün ilgilendiği ve hizmet verdiği bir alandır.

Meme büyütme nasıl yapılır?

Meme büyütme işlemi geçmişten günümüze iki farklı şekilde yapılmaktadır. Silikon meme protezi yöntemi veya kişinin mevcut yağ dokusu ile meme büyütme yöntemi olarak adlandırılan bu iki uygulama içerisinde en yaygın kullanım silikon meme protezidir.

Kişiden elde edilen yağ dokusu ile yapılan operasyonlar, hastaların sahip olduğu yağ dokusunun alınarak (genellikle karın veya basen bölgesinden, kanüller aracılığıyla elde edilir) meme dokusuna enjekte edilmesidir.

Günümüzde sıklıkla tercih edilen silikon meme protezi işleminde hastanın meme şekline göre hazırlanan silikon içerikli bir madde kullanılır. Vücut dokularına tamamen uyum sağlayacak biçimde tasarlanan silikon protezin yerleşimi için hastanın meme bölgesinde ortalama 4-5 santim arasında değişen bir kesi oluşturulur. Daha sonra protez göğüs kasının arka kısmına veya meme dokusuna yerleştirilir. Dikiş işleminin ardından operasyon tamamlanır.

Silikon meme protezi işlemi için belirlenmiş bazı izin yerleşim noktaları bulunur. Bu noktalar;

• Koltuk altı
• Meme başının alt kısmı
• Memenin alt kıvrımı olarak belirlenmiştir. Bazı hastalara göbeğin çevre kısmından da endoskopik bir işlem ile protez uygulaması yapılmaktadır. Fakat bu yöntem çok sık tercih edilmemektedir.

Meme büyütme hangi durumlarda yapılır?

Meme büyütme genellikle memeye estetik bir görünüm kazandırmak, düzgün olmayan memeye şekil vermek için yapılır. Memenin küçük olması veya bir memenin diğerinden farklı boyutta olması gibi durumlarda yapılan bir operasyondur.

Meme büyütme kaç yaşından sonra yapılabilir?

Meme büyütme operasyonunda yaş sınırı 18’dir. Bu yaşı tamamlamış hastaların gerekli inceleme ve tetkik süreçlerinden sonra uygun görülmesi halinde işlem yapılabilmektedir.

Meme büyütme kaç yaşından sonra yapılmaz?

Operasyonun üst yaş sınırı yoktur. Her sağlıklı kadın meme büyütme işlemi yaptırabilir.

Meme büyütme yöntemleri nelerdir?

Meme büyütme operasyonunda birkaç farklı yöntem tercih edilir. Yağ enjeksiyonu, silikon meme implantı veya yapay dolgu kullanımı gibi yöntemlerle meme büyütme yapılabilmektedir. Ancak en doğru yöntem hem hastanın beklentilerini karşılamak hem de sağlıklı ve doğal bir meme görüntüsü oluşturmak için plastik cerrah tarafından belirlenir.

Yağ enjeksiyonu hastadan alınan yağ dokusunun memeye enjekte edilmesi işlemidir. Operasyon kalıcılığı %40-%50 oranında olması nedeniyle daha az tercih edilen bir uygulamadır.

Yapay dolgu işlemi silikon meme operasyonuna oranla daha kısa sürede uygulanan, memeye bir dolgu maddesinin enjekte edilerek büyütmenin sağlandığı operasyonlardır. Lokal anestezi ile yapılır.

Yaygın olarak tercih edilen ve uzun ömürlü olan silikon meme implantı uygulaması, yarı akışkan olan silikon maddesinden elde edilen protezin vücut içerisine belirli bir kesi açıldıktan sonra yerleştirilmesidir. Hastanın meme yapısı özelliği göz önüne alınarak pektoral olarak adlandırılan meme kasına veya meme dokusunun arka kısmına yerleştiren protez, memeye dolgun bir görünüm kazandırır.

Meme büyütme için kullanılan silikon tipleri nelerdir?

Meme büyütme amacıyla uygulanan protezler genellikle 3 temel silikon tipine sahiptir;

• Dış yüzeyi silikon içeren balon içerisinde jel tipli silikonlar
• Serum fizyolojik ile doldurulan içi boş silikon balonu
• PVP olarak adlandırılan kimyasal maddenin kullanıldığı silikon balon

Meme büyütme için damla silikon mu yuvarlak silikon mu?

Yuvarlak silikonlar yarım küre görünümüne benzeyen, damla silikonlar ise üst kısmı yuvarlak silikona göre daha basık olan ancak alt kısmı daha dolgun olan silikonlardır. Her iki silikonun kullanımı da farklı avantajlar barındırır. Ancak bu iki protez şeklinde de belirleyici kriterlere cerrah ve hasta rehberliğinde karar verilir. Tercih edilecek silikon öncesinde;

• Göğüs kası kalınlığı
• Göğüs derisinin mevcut yapısı ve kalınlığı
• Hastanın omuz ve meme arasındaki mesafe ölçüsü
• Meme dokusundaki sarkma
• Hastanın boyu
• Meme operasyonu geçmişi gibi etmenler göz önüne alınır. Bu bilgiler ışığında en doğru silikon tipine karar verilir.

Meme büyütme ameliyatı ne kadar sürer?

Meme büyütme operasyonları genellikle 1-2 saat arasında değişen süreçte tamamlanan operasyonlardır. Çoğunlukla genel anestezi ile yapılır. Bazı hastalara lokal anestezi ile meme büyütme işlemi nadiren de olsa uygulanabilir.

Meme silikonu nereye konulur?

Meme implantları için üç temel bölgeden birine yerleşim yapılır;

• Göğüsün altındaki kıvrımlara,
• Meme ucunun etrafına,
• Kolun alt kısmına meme silikonu yerleştirilir.

Meme silikon nereden konulur?

Meme silikonları mevcut üç bölgeden birine açılan bir kesi ile protezin tipi ve hastanın talepleri de göz önüne alınarak uygun alana yerleştirilmektedir.

Meme büyütme ameliyatı sonrasında ağrı olur mu?

Operasyonun tamamlanmasının ardından ilk süreçte bir miktar ağrı hissetmek doğal bir durumdur. İşlem esnasında iç dokularda ve göğüs cilt yüzeyinde kesi açılması ağrı problemini meydana getirebilir. Kullanılan protezin büyüklüğü, protezin yerleştirildiği yer gibi etmenler de ağrı eşiğinin düşmesine neden olabilir. Bazı hastalarda meme ucunda yanma, ani sızı veya batma şeklinde ağrılar da oluşabilir. Ancak mevcut ağrılar genellikle birkaç gün içerisinde ortadan kalkar ve hasta ilerleyen günlerde herhangi bir şikayetle karşılaşmaz. Hastada endişe yaratacak düzeye ulaşan ağrı riski oldukça düşüktür.